Vi är en grupp som ligger under Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, och arbetar med att rehabilitera skadad fåglar och vilt. Vår huvudorganisation är KFV Sverige. (Katastrofhjälp Fåglar och Vilt), och det är deras etiska regler som vi följer. De fåglar/djur som vi har möjlighet att ta hand om är samtliga fågelarter, Ekorre, Hare och Igelkott. På denna blogg så kommer ni att kunna följa vår verksamhet, och vi kommer även att ge lite tips om vad man ska göra om man hittar en skadad fågel eller djur.

onsdag 22 juni 2016

Uppdatering på rehabfronten.

Nu märks det att fågelungarna börjar att hoppa ur sina bon och då får vi en del att göra. För tillfället så har vi en ung Blåmes, en kull Gräsänder, en kull Storskrakar och två fiskmåsar.
Blåmesen hade flugit in i ett fönster och hade en kraftig hjärnskakning, men är nu sgs helt återställd. Gräsänderna kom in när deras mamma blivit påkörd av en bil och en annan kull som hittades på en brukshundsklubb har vi släppt. Storskrakarna fick vi ta hand om då deras mamma blivit skrämd och till sist givit upp sina barn. Fiskmåsarna fick vi in efter att de blivit omhändertagna på en parkering vid ett köpcentrum.

 Blåmesen är snart klar för frisläppning.

 Gräsandkullen där mamman blivit påkörd.

 En av gräsänderna från brukshundsklubben.

 Frisläppning av gräsänderna i bäcken här hemma.

 Sju st Storskrakungar som solar.

Fiskmåsarna vilar upp sig efter några fiskar.